Přeprava zvířat

Josef Ritter

Přeprava hospodářských zvířat dvěma vozy o celkové hmotnosti 7,5 a 12 tun.