Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

JUDr. Miluše Calábková

Provozuji advokátní kancelář. Poskytuji právní služby v oblasti práva občanského, dědického i pracovního. Také se zaměřuji na právo rodinné, majetkové a obchodní. Nabízím právní pomoc ve sporech o výživné či péči o nezletilé děti.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., advokát

JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., advokát

Jsem advokát s generální praxí se sídlem ve Zlíně. Za svou výhodu považuji své předchozí pracovní zkušenosti nejen z advokacie, ale i ze státní správy a z justice. Poskytuji právní služby zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva, obchodního práva, …

Advokátní kancelář Mgr. Leona Adoltová

Komplexní právní služby pro firmy i soukromé osoby: nemovitosti (smlouvy, úschova aj.), občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo, správní právo, právo duševního vlastnictví aj.

Mgr. Karel Nedbálek, advokát

Kancelář advokáta založená v roce 2014 poskytuje široké spektrum právních služeb ve většině oblastí práva. Specializujeme se na oblast občanského a korporátního práva, hypotetického a ušlého zisku, převodů nemovitostí a vymáhání pohledávek.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s.

Nabízíme soustavné a systematické poradenství v oblasti práva. Pomáháme firmám i jednotlivcům.

Mgr. Petr Chuchma, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na exekuce, rozhodčí řízení a občanské a obchodní právo. Právní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

Nabízím služby mediátora a rozhodce. Poskytuji právní a rozvodové poradenství.

Mgr. Petra Jadrníčková, advokátní kancelář

Nabízím služby advokáta v oblasti generální praxe, občanského, trestního a insolvenčního práva, péče, výživného, nezletilých dětí, rozvodů a společného jmění manželů.

JUDr. Bohumil Vrána, advokát

Provoz advokátní kanceláře. Nabídka advokátních služeb se specializací na pracovní, obchodní i občanské právo, rozvody a společné jmění manželů.

Advokátní kancelář Petráš

Nabízíme advokátní služby. Zaměřujeme se na občanské, bytové, obchodní a pracovní právo. Zabýváme se také veřejnými zakázky, obchodními společnostmi, družstvy, rozvody i společným jmění manželů.

Mgr. et Mgr. Michaela Semelová, LL.M.

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, německé, obchodní a mezinárodní právo soukromé.

Mgr. Jan Davídek

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na obchodní právo i společnosti a družstva. Zabývám se výkony rozhodnutí, exekucemi a rozhodčím řízením.

Mgr. Pavlína Řehová, advokátní kancelář

Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti občanského, obchodní a rodinného práva. Specializuji se na právo obchodních společností včetně veřejných zakázek, právní vztahy k nemovitostem, vypořádání SJM, pomoc při vymáhání pohledávek,s exekucemi, podání ...

Mgr. Veronika Zmrzlíková Tomečková

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, insolvenční a trestní právo. Zabývám se rozvody a společným jměním manželů.

Mgr. Jaroslava Strnadová

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní, pracovní a rodinné právo.

Melzerová Tereza - notářka

Melzerová Tereza - notářka

Služby notářské kanceláře: převody nemovitostí a úschovy peněz, manželské majetkové smlouvy, zástavní smlouvy a rejstřík zástav, přímá vykonatelnost, závěti a jiné pořízení pro případ smrti, společenství vlastníků jednotek, osvědčení, obchodní …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc ve všech oblastech práva, zejména právo obchodní (zakládání obchodních společností, převody obchodních podílů, akcií), občanské, trestní, pracovní, řešení problematiky ochranných známek a průmyslových vzorů.

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

JUDr. Zdeněk Hromádka, advokát

JUDr. Zdeněk Hromádka, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního, autorského, rodinného a finančního práva.

JUDr. Jaromír Heto, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře v oblasti generální praxe.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

JUDr. Aloisie Jurkovičová

Advokátní kancelář zaměřená na obchodní, občanské, pracovní a rodinné právo.

JUDr. Václav Petrásek

Poskytování advokátních služeb.

JUDr. Ladislav Čoček, advokát

Zaměřujeme se na poskytování služeb v oblasti živnostenského, občanského a obchodního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Mgr. Marek Freund, advokát

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské a trestní právo.

JUDr. Jaroslava Kučová, advokátka

Poskytování advokátních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Mgr. Iva Chytilová, advokát

Poskytování právního poradenství, sepisování právních dokumentů, zastupování ve věcech civilních a obhajoby ve věcech trestních.

JUDr. Eva Dufková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Libuše Kučerová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

JUDr. Radomír Pavelka

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Lenka Řezáčová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Zdeňka Pechancová, advokátka

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního a rodinného práva a insolvence.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Mgr. Martin Chrástecký, advokát

Poskytování právních služeb ve všech oblastech českého práva.

JUDr. Milena Rafajová

Nabídka advokátních služeb v oboru obchodního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Jiří Hlaváč

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

JUDr. Jan Zlínský

Poskytování advokátních služeb v oblasti daní, poplatků, obchodního a občanského práva.

JUDr. Milan Kopčil, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

Mgr. Ing. Miroslav Pagáč

Nabízíme právní služby v oboru občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. Pavla Ondrušková, advokátka

Nabídka právních služeb ve všech právních oblastech mimo trestního práva.