Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Miluše Calábková

Provozuji advokátní kancelář. Poskytuji právní služby v oblasti práva občanského, dědického i pracovního. Také se zaměřuji na právo rodinné, majetkové a obchodní. Nabízím právní pomoc ve sporech o výživné či péči o nezletilé děti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc ve všech oblastech práva, zejména právo obchodní (zakládání obchodních společností, převody obchodních podílů, akcií), občanské, trestní, pracovní, řešení problematiky ochranných známek a průmyslových vzorů.

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Zdeněk Hromádka, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního, autorského, rodinného a finančního práva.

JUDr. Jaromír Heto, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře v oblasti generální praxe.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

JUDr. Aloisie Jurkovičová

Advokátní kancelář zaměřená na obchodní, občanské, pracovní a rodinné právo.

JUDr. Václav Petrásek

Poskytování advokátních služeb.

JUDr. Ladislav Čoček, advokát

Zaměřujeme se na poskytování služeb v oblasti živnostenského, občanského a obchodního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Marek Freund, advokát

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské a trestní právo.

JUDr. Jaroslava Kučová, advokátka

Poskytování advokátních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Iva Chytilová, advokát

Poskytování právního poradenství, sepisování právních dokumentů, zastupování ve věcech civilních a obhajoby ve věcech trestních.

Eva Daňková, notářka

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Eva Dufková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Libuše Kučerová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Radomír Pavelka

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Lenka Řezáčová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Zdeňka Pechancová, advokátka

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního a rodinného práva a insolvence.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Martin Chrástecký, advokát

Poskytování právních služeb ve všech oblastech českého práva.

JUDr. Milena Rafajová

Nabídka advokátních služeb v oboru obchodního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Jiří Hlaváč

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

JUDr. Jan Zlínský

Poskytování advokátních služeb v oblasti daní, poplatků, obchodního a občanského práva.

JUDr. Milan Kopčil, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

Mgr. Ing. Miroslav Pagáč

Nabízíme právní služby v oboru občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. Pavla Ondrušková, advokátka

Nabídka právních služeb ve všech právních oblastech mimo trestního práva.

JUDr. Jana Rejžková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Petr Hlaváč, advokát

Nabídka služeb v oblasti konkursu, likvidace, vyrovnání, občanského a obchodního práva.

JUDr. Stanislav Knotek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Eva Dušková, advokátka

Nabízíme služby advokátní kanceláře.

Mgr. Petr Fišer, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti konkursu, vyrovnání a likvidace.

JUDr. Pavla Paprčková, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti bytového a občanského práva.

Mgr. Marie Strakošová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského i obchodního práva a nekalé soutěže.

JUDr. Karel Slapnička

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a rodinného práva.

Mgr. Lenka Mitáčková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a živnostenského práva.

Mgr. Martin Zvoníček, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.