Advokáti a notáři

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol ...

325 kmSlovensko Snina, Kukučínova 2043/4 + pobočka
JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby ...

Brzy otevírá (v 08:30)

JUDr. Miluše CALÁBKOVÁ

JUDr. Miluše CALÁBKOVÁ

Právní pomoc v oblasti práva rodinného – právní zastoupení v rozvodovém řízení, uzavírání dohod o vypořádání zaniklého společného jmění, péče o nezletilé děti, úpravy výživného, ve věci omezení svéprávnosti, schvalování právních jednání včetně jednání před …

Brzy otevírá (v 08:30)

Celostátní česká služba s.r.o.

Celostátní česká služba zajišťuje svým uživatelům kvalitní služby a slevy v různých odvětvích. zprostředkování služeb (hodinový manžel, malíř, úklid, instalatér, řemesla obecně), právní služby, informační služby, finanční služby, úspory v ...

Brzy otevírá (v 08:00)

JUDr. Václav Hochmann

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, trestní a pracovní právo. Zabývám se rozvody, společným jměním manželů, výkonem rozhodnutí a exekucemi.

Mgr. Marek Freund, advokát

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské a trestní právo.

JUDr. Zdeněk Hromádka, advokát

JUDr. Zdeněk Hromádka, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního, autorského, rodinného a finančního práva.

JUDr. Aloisie Jurkovičová

Advokátní kancelář zaměřená na obchodní, občanské, pracovní a rodinné právo.

Mgr. Petra Dalecká, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního, občanského a bytového práva.

Mgr. Petr Váverka, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, evropského a správního práva.

Mgr. Michal Chmelař, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti autorského, trestního a zdravotnického práva.

Advokátní kancelář Mgr. Radim Janoušek

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, pracovního a trestního práva.

Mgr. Vlastimila Petrásková

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, rodinného a správního práva.

Mgr. Markéta Vojtášková, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Brzy otevírá (v 08:00)

Mgr. Bc. Michal Březovják, advokát

Nabízíme právní služby v různých oblastech souvisejících s podnikatelskou činností.

JUDr. Jana Rejžková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

JUDr. Libuše Kučerová

Poskytování notářských služeb.

Brzy otevírá (v 08:00)

JUDr. Naděžda Dědková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného a pracovního práva.

JUDr. Lenka Řezáčová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Jaromír Heto, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře v oblasti generální praxe.

Brzy otevírá (v 08:30)

JUDr. Karel Štoček, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblastech občanského, obchodního a trestní práva.

JUDr. Eva Dufková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Mgr. Lenka Mitáčková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a živnostenského práva.

JUDr. Jiří Horák

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Petr Chuchma, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na exekuce, rozhodčí řízení a občanské a obchodní právo. Právní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

Mgr. et Mgr. Michaela Semelová, LL.M.

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, německé, obchodní a mezinárodní právo soukromé.

JUDr. Eva Pavlíčková, advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Eva Pavlíčková, advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního a trestního. Specializuje se na převody nemovitostí a bytů, sepis smluv kupních, darovacích, nájemních, problematiku obchodních společností a vymáhání pohledávek.

JUDr. Pavla Paprčková, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti bytového a občanského práva.

Melzerová Tereza - notářka

Melzerová Tereza - notářka

Služby notářské kanceláře: převody nemovitostí a úschovy peněz, manželské majetkové smlouvy, zástavní smlouvy a rejstřík zástav, přímá vykonatelnost, závěti a jiné pořízení pro případ smrti, společenství vlastníků jednotek, osvědčení, obchodní …

Brzy otevírá (v 08:00)

JUDr. Rudolf Daniel

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na obchodní právo.

Mgr. Petr Fišer, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti konkursu, vyrovnání a likvidace.

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc ve všech oblastech práva, zejména právo obchodní (zakládání obchodních společností, převody obchodních podílů, akcií), občanské, trestní, pracovní, řešení problematiky ochranných známek a průmyslových vzorů.

Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s.

Nabízíme soustavné a systematické poradenství v oblasti práva. Pomáháme firmám i jednotlivcům.

Mgr. Pavel Lízal, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Mgr. Václav Petrásek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Milena Rafajová

Nabídka advokátních služeb v oboru obchodního, občanského a pracovního práva.

Mgr. Marie Strakošová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského i obchodního práva a nekalé soutěže.

JUDr. Stanislav Knotek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Brzy otevírá (v 08:00)

JUDr. Ivana Hašpicová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a pracovního práva.