Advokáti a notáři

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol ...

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Miluše CALÁBKOVÁ

JUDr. Miluše CALÁBKOVÁ

Právní pomoc v oblasti práva rodinného – právní zastoupení v rozvodovém řízení, uzavírání dohod o vypořádání zaniklého společného jmění, péče o nezletilé děti, úpravy výživného, ve věci omezení svéprávnosti, schvalování právních jednání včetně jednání před …

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Celostátní česká služba s.r.o.

Celostátní česká služba zajišťuje svým uživatelům kvalitní služby a slevy v různých odvětvích. zprostředkování služeb (hodinový manžel, malíř, úklid, instalatér, řemesla obecně), právní služby, informační služby, finanční služby, úspory v ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., advokát

JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., advokát

Jsem advokát s generální praxí se sídlem ve Zlíně. Za svou výhodu považuji své předchozí pracovní zkušenosti nejen z advokacie, ale i ze státní správy a z justice. Poskytuji právní služby zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva, obchodního práva, …

Advokátní kancelář Mgr. Leona Adoltová

Komplexní právní služby pro firmy i soukromé osoby: nemovitosti (smlouvy, úschova aj.), občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo, správní právo, právo duševního vlastnictví aj.

Mgr. Karel Nedbálek, advokát

Kancelář advokáta založená v roce 2014 poskytuje široké spektrum právních služeb ve většině oblastí práva. Specializujeme se na oblast občanského a korporátního práva, hypotetického a ušlého zisku, převodů nemovitostí a vymáhání pohledávek.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s.

Nabízíme soustavné a systematické poradenství v oblasti práva. Pomáháme firmám i jednotlivcům.

Mgr. Petr Chuchma, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na exekuce, rozhodčí řízení a občanské a obchodní právo. Právní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

Nabízím služby mediátora a rozhodce. Poskytuji právní a rozvodové poradenství.

Mgr. Petra Jadrníčková, advokátní kancelář

Nabízím služby advokáta v oblasti generální praxe, občanského, trestního a insolvenčního práva, péče, výživného, nezletilých dětí, rozvodů a společného jmění manželů.

JUDr. Bohumil Vrána, advokát

Provoz advokátní kanceláře. Nabídka advokátních služeb se specializací na pracovní, obchodní i občanské právo, rozvody a společné jmění manželů.

Advokátní kancelář Petráš

Nabízíme advokátní služby. Zaměřujeme se na občanské, bytové, obchodní a pracovní právo. Zabýváme se také veřejnými zakázky, obchodními společnostmi, družstvy, rozvody i společným jmění manželů.

Mgr. et Mgr. Michaela Semelová, LL.M.

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, německé, obchodní a mezinárodní právo soukromé.

Mgr. Jan Davídek

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na obchodní právo i společnosti a družstva. Zabývám se výkony rozhodnutí, exekucemi a rozhodčím řízením.

Mgr. Pavlína Řehová, advokátní kancelář

Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti občanského, obchodní a rodinného práva. Specializuji se na právo obchodních společností včetně veřejných zakázek, právní vztahy k nemovitostem, vypořádání SJM, pomoc při vymáhání pohledávek,s exekucemi, podání ...

Mgr. Jaroslava Strnadová

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní, pracovní a rodinné právo.

Melzerová Tereza - notářka

Melzerová Tereza - notářka

Služby notářské kanceláře: převody nemovitostí a úschovy peněz, manželské majetkové smlouvy, zástavní smlouvy a rejstřík zástav, přímá vykonatelnost, závěti a jiné pořízení pro případ smrti, společenství vlastníků jednotek, osvědčení, obchodní …

OTEVŘENO (Zavírá v 11:30)

Mgr. Tomáš Mikula, advokát

Poskytování komplexních právních služeb (především v oblasti občanského a obchodního práva).

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc ve všech oblastech práva, zejména právo obchodní (zakládání obchodních společností, převody obchodních podílů, akcií), občanské, trestní, pracovní, řešení problematiky ochranných známek a průmyslových vzorů.

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

JUDr. Zdeněk Hromádka, advokát

JUDr. Zdeněk Hromádka, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního, autorského, rodinného a finančního práva.

JUDr. Jaromír Heto, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře v oblasti generální praxe.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

JUDr. Aloisie Jurkovičová

Advokátní kancelář zaměřená na obchodní, občanské, pracovní a rodinné právo.

JUDr. Václav Petrásek

Poskytování advokátních služeb.

JUDr. Ladislav Čoček, advokát

Zaměřujeme se na poskytování služeb v oblasti živnostenského, občanského a obchodního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mgr. Marek Freund, advokát

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské a trestní právo.

JUDr. Jaroslava Kučová, advokátka

Poskytování advokátních služeb.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Eva Dufková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Libuše Kučerová

Poskytování notářských služeb.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

JUDr. Lenka Řezáčová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Zdeňka Pechancová, advokátka

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního a rodinného práva a insolvence.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Martin Chrástecký, advokát

Poskytování právních služeb ve všech oblastech českého práva.

JUDr. Milena Rafajová

Nabídka advokátních služeb v oboru obchodního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Jiří Hlaváč

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

JUDr. Jan Zlínský

Poskytování advokátních služeb v oblasti daní, poplatků, obchodního a občanského práva.

JUDr. Milan Kopčil, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

Mgr. Ing. Miroslav Pagáč

Nabízíme právní služby v oboru občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. Jana Rejžková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Petr Hlaváč, advokát

Nabídka služeb v oblasti konkursu, likvidace, vyrovnání, občanského a obchodního práva.

JUDr. Stanislav Knotek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Petr Fišer, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti konkursu, vyrovnání a likvidace.