Fyzikální laboratoře

Fisher Scientific, spol. s r.o.

Činnost firmy je zaměřena na dodávky nejrůznějšího vybavení laboratoří, přístrojů, nábytku, laboratorních chemikálií, ochranných pomůcek, laboratorního skla a plastů + ostatního drobného spotřebního materiálu. Provozujeme vlastní e-shop. Dodáváme pouze ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

PRESTA s.r.o.

Specializujeme se na zkoušky zemin pro pozemní komunikace (statická zátěžová zkouška a lehká dynamika). Dále se zabýváme měřením nerovností povrchu latí, prohlídkami kanalizace kamerovým systémem a zkouškami těsnosti kanalizace vzduchem.

LAPO zkušební laboratoř s.r.o.

Provozování geotechnické laboratoře a zkušebny. Provádíme zkoušky hutnění zemin (rázové a statické), geotechnické zkoušky zemin, zkoušky betonu a kameniva. Služby: Naše zkušební laboratoř nabízí v oboru mechaniky betonu, zemin a kameniva níže uvedené ...

LABIMEX CZ s.r.o.

Jsme dodavatelem přístrojového vybavení pro laboratoře, zkušebny, výzkumná pracoviště i vysoké školy. V našem sortimentu najdete nejrůznější zkušební komory pro zkoušky korozní, kondenzační, solnou mlhou, prachové či ostřikové. Dále přístroje pro sluneční ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

ALS Czech Republic, s.r.o.

ALS Czech Republic, s.r.o. jsou moderní analytické laboratoře aktreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření a rozborů v různých složkách životního ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti výzkumu a akreditovaného zkušebnictví: Výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení – vibrační diagnostika, snižování hlučnosti, materiálové zkoušky atd. Komplexní řešení …

PREDITEST s.r.o.

Servis v oblasti nedestruktivního testování, diagnostiky a experimentálních měření na energetických, chemických, strojních a stavebních zařízeních. Zastupujeme firmy ONO SOKKI, Data Physics a RSscan. Dále se zabýváme měřením tlaku na chodidlech při statickém …

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

CZ testing institute s.r.o.

Jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří i členem EUROLAB-CZ. Zajišťujeme laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické ...

Biogen Praha, s.r.o. – pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice

Prodáváme biochemické substráty a enzymy pro restrikční analýzu. Laboratorní plasty pro použití i v laboratořích, nemocnicích či univerzitách. Naše služby: Sekvenace Sekvenace DNA je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

DEKONTA, a.s.

Odstranění nebezpečného odpadu, dekontaminace lokalit (dekontaminace zemin, dekontaminace podzemní vody, sanace půdního vzduchu), sanace kontaminovaných lokalit, ekologická havarijní služba, vrtné práce (komplexní služby v oblastech geologie a hydrogeologie), …

GEOSTAVBY s.r.o.

Zabýváme se prováděním zemních prací, demolicemi a stavebními službami. Recyklace stavebních odpadů.

DEFEKTA NDT s.r.o.

Defektoskopická kontrola: Kontrola svarových spojů: potrubí, ocelové konstrukce, koleje, tlakové nádoby. Kontrola odlitků: (železné i neželezné kovy) pro letectví, automobilový průmysl, energetiku. Revize tlakových nádob a zdvihacích ...

Przegląd Usług NDT | LBNiW - Eksperci w badaniach nieniszczących spoin

LBNiW to uznany wykonawca badań nieniszczących z solidnymi referencjami w realizacji różnorodnych inspekcji spoin na dużych projektach przemysłowych.

Vzdálená internetová laboratoř Gymnázia J. Vrchlického

Vzdáleně řízená internetová laboratoř obsahuje reálné fyzikální experimenty, které je možné ovládat prostřednictvím svého internetového prohlížeče.

Klatovy

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Provádění destruktivních i nedestruktivních zkoušek materiálů. Nabídka zařízení pro chemii a petrochemii. Výroba jeřábů pro těžký průmysl.

GAMMALUX NDT - defektoskopie

Nedestruktivní zkoušky materiálů. Pracoviště defektoskopie poskytuje služby akreditované zkušebny č. L 1435 pro nedestruktivní zkoušky materiálů, svarových spojů, výrobků a zařízení s působností po celé České republice v plném rozsahu zkoušek: zkouška ...

Controltest, s.r.o.

Nabízíme provádění nedestruktivní kontroly materiálu metodou prozařováním RT, ultrazvukovou metodou UT, metodou magnetickou MT a kapilární PT, vizuální metodou VT, vč. metod zkoušení těsností LT.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

Pavel Trčka - LAKMAL

Nabízíme malířské, natěračské a lakýrnické práce, pokládku podlahových krytin včetně vyrovnání podlahy stěrkou. Provádíme měření, analýzy a testování svárů nedestruktivní defektoskopií, svářečské a zámečnické práce.

ENJOY, spol. s r.o.

Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti elektroniky, biofyziky, magnetoterapie a termoterapie.

ATESTA - NDT servis, s.r.o.

Zabýváme se ultrazvukovým, magnetickým práškovým nebo kapilárním zkoušením.

GAMALUX Plzeň, spol.s r.o. - defektoskopie

Firma provádí nedestruktivní zkoušky materiálu a výrobků - defektoskopie, zkoušky prozařováním, ultrazvukem, magnetickými a kapilárními metodami, vizuální a elektroinduktivní. Firma nabízí komplexní metody hodnocení degradace materiálu.

Intraco Micro, spol. s r.o.

Prodej mikroskopů, digitálních fotoaparátů a doplňků. Analýza a měření optické techniky. Nabídka školení v oboru.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.

Komplexní akreditované služby v oblasti zkoušení materiálů a kalibrací. Zaměřuje se na zjišťování kvality materiálů, polotovarů a výrobků pomocí chemických analýz, metalografického šetření, zkoušení mechanických vlastnosti včetně výroby zkušebních těles, ...

K-technologies, s.r.o.

Dodávání výrobků a zařízení pro nedestruktivní zkoušení materiálů.

HV Servis, s.r.o.

Provádíme nedestruktivní zkoušky materiálů a výrobků i diagnostiku tlakových zařízení.

Karel Mrázek

Provádění rentgenových, ultrazvukových a magnetických zkoušek svarů, odlitků a výkovků.

Sharp Vision, s.r.o.

Nabízíme revize ocelových konstrukcí, nedestruktivní zkoušení materiálů, výcvik a certifikace NDT personálu.

Ing. Václav Jiránek, CSc.

Provoz akreditované zkušební laboratoře pro měření radioaktivity a stanovení koncentrace prvků nedestruktivními spektrálními analytickými metodami.

Radek Čupr

Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů.

Materiálové laboratoře Chomutov, s.r.o.

Provádění mechanických, metalografických a korozních zkoušek konstrukčních materiálů z oceli a neželezných kovů.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

CZ Fermet, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti měření a zkoušení ocelářských výrobků.

RNDr. Miroslav Jan Skopal

Provozovatel laboratoře MZDS k realizaci a dokladování metrologické způsobilosti měřicích systémů a výrobních strojů v oboru délka.

Karel Kácovský

Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů, svarů potrubí či tlakových nádob a konstrukcí.

OTEVŘENO (nonstop)

NDT servis, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti nedestruktivních zkoušek materiálů.

ECHO IMPULS, s.r.o.

Defektoskopická kontrola kolejnic, výhybek, návarů a svárů kolejnic a ostatních kovových válcových profilů.

ND Scan Services, s.r.o.

Nabídka nedestruktivní kontroly materiálů. Zajištění rentgenu, ultrazvuku, kapilárních metod, průnikového testování a vizuální inspekce.

BETOTECH, s.r.o.

Testování kvality stavebních materiálů. Zkoušení kameniva, cementu a betonů.

MCT, spol. s r.o.

Provoz zkušební laboratoře se specializací na zkoušení betonu a betonových výrobků.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Pavlínek, s.r.o.

Mechanické tahové zkoušky do 1500kN, cyklické tahové zkoušky do 250kN, magnetická defektoskopie řetězů a svárů NDT, odtrhové zkoušky magnetů a ČSN EN.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:15)

Karel Holeček

Specializujeme se na nedestruktivní zkoušky materiálu. Zkoušení realizujeme přímo u zákazníka, v terénu nebo v naší laboratoři.

Vojtěch Kovář

Poskytuji nedestruktivní zkoušky prováděné metodami vizuálními, kapilárními, magnetickými a ultrazvukovými. Měřím tloušťky stěn ultrazvukem.

INWIRO, s.r.o.

Provádím kontrolu ocelových lan na lanových drahách, vlecích, jeřábech a těžních zařízeních a nedestruktivní kontroly technologických uzlů u zařízení.

KZ kvalita a zkoušky s.r.o.

Naše firma je poskytovatelem služeb v oblasti kontroly kvality výrobku.

Roman Nešpor

Provádíme NDT testy materiálů a svárů, vizuální zkoušky, zkoušky celistvosti povrchu a těsnosti.

OTEVŘENO (nonstop)

VÚN-AQUAHOLDING, s.r.o.

Výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologie. Poskytování technického poradenství v oblasti průmyslové výroby vody.