Asociace a komory služeb

Asociace designerů Moravy

Sdružujeme profesionální designery a teoretiky designu. Napomáháme rozvoji designu a jeho uplatňování v praxi.