Asociace výrobců a prodejců

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Sdružujeme firmy a instituce zabývající se výrobou i prodejem obuvi, obuvnických či galanterních materiálů a komponentů.

Sdružení dopravců dřevní hmoty ČR o.s.

Cílem sdružení je podpora rozvoje a prosperity dopravců dřevní hmoty.