Křesťanství

Charita Zlín

Poskytujeme sociální a zdravotní služby na Zlínsku a pomáháme potřebným u nás i v zahraničí. Jsme nestátní nezisková organizace, která se zabývá charitativní, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu, kterou zřídil olomoucký arcibiskup Mons. Jan …

ZAVŘENO (Otevírá 07:30)

Charita sv. Anežky Otrokovice

Půjčovna pomůcek. Charitní domov. Charitní pečovatelská služba. Terénní služba rodinám s dětmi.

Charita Luhačovice

Posláním charity je především charitativní a sociální pomoc seniorům, lidem sociálně slabým, znevýhodněným, osobám se zdravotním postižením, pomoc osobám bez přístřeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi především v regionu Luhačovicka a v okolních obcích.

Brzy otevírá (07:00)

Charita Slavičín

Naše organizace poskytuje odbornou ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči u pacientů s dlouhodobým, chronickým i akutním onemocněním. Dále pak umožňujeme pomoc lidem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením.

ZAVŘENO (Otevírá 07:30)

Charita Valašské Klobouky

Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky. Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice. Osobní asistence. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Charitní šatník.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Křesťanské informační středisko

Poskytujeme informace o činnosti křesťanských církví a křesťansky orientovaných organizací na Zlínsku. Informujeme o farnostech, pořadech bohoslužeb či o poutních místech. Zajišťujeme ubytování v křesťanských objektech. Vydáváme křesťanské deníky.

Římskokatolická farnost Otrokovice

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Římskokatolická farnost Horní Lhota

Zaměřujeme se na pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost Újezd u Valašských Klobouk

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o farnosti.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin, sborových akcí a náboženských setkání.

Pravoslavná církevní obec ve Zlíně

Církevní obec je pravoslavnou farností vykonávající duchovní správu. Pořádá bohoslužby, duchovní, kulturní a vzdělávací setkání.

Římskokatolická farnost Slušovice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Vydáváme Informačník a Pastýřské listy. Vyučujeme náboženství.

Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Římskokatolická farnost Brumov

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání a programů pro děti i mládež.

Římskokatolická farnost Březnice u Zlína

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Kašava

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Lukov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Provodov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Spytihněv

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Slavičín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá St 15:00)

Římskokatolická farnost Pozlovice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá St 15:00)

Římskokatolická farnost Nedašov

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Zlín

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. V modlitebně, která je zároveň sídlem pro klub Anonymních Alkoholiků, se konají akce nebo koncerty. Sbor vydává sborový časopis.