Základní školy

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Soukromá základní škola Hannah Grey Academy s.r.o.

Soukromá základní škola s podporou výuky cizích jazyků, matematiky a finanční gramotnosti. Přijímání žáků je realizováno na základě individuálních osobních pohovorů. Škola je zaměřena na individuální přístup k žákům. Maximální počet žáků ve třídách je 18.

ZŠ Želechovice nad Dřevnicí

Základní devítiletá škola pro 500 žáků. Provoz školní družiny a jídelny. Zaměřujeme se na jazykové vzdělávání, environmentální výchovu. Vytváříme pozitivní vztah k tradicím, historickému a kulturnímu dědictví i sportu.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

ZŠ Brumov-Bylnice

Základní škola pro 924 žáků se školní jídelnou, družinou, klubem a plaveckým bazénem. Účastníme se projektu Adopce na dálku. EUFORALL nebo EU peníze školám. Vedeme besedy s důchodci nebo z bezpečnostními složkami České republiky. Organizujeme lyžařské ...

ZŠ Dolní Lhota

Základní škola pro 60 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ při dětské léčebně Luhačovice

Provozujeme základní školu zajišťující výuku pro dětské pacienty v době jejich pobytu v léčebně. Celková kapacita zařízení je 230 žáků a k dispozici je jídelna. Pořádáme školní akce, dny dětí a dny otevřených dveří či programy minimální prevence.

ZŠ Pozlovice

Základní škola pro 140 žáků s družinou a jídelnou. Účastníme se projektů EU peníze školám, Ovoce do škol a Nadace Synot. Vedeme kroužek anglického jazyka, florbalu, počítačových dovedností, pohybových her. Organizujeme výlety, exkurze nebo sportovní soutěže.

ZŠ Luhačovice

Základní škola pro 800 žáků se školní družinou a jídelnou. Součástí školy je víceúčelové hřiště, cvičná kuchyňka a učebny informatiky.

ZŠ Lukov

Provozujeme základní školu pro 130 žáků s družinou a knihovnou. Nabízíme možnost navštěvovat modelářský, výtvarný, dramatický, hudební, střelecký i taneční kroužek či kroužek florbalu, fotbalu a miniházené.

2. ZŠ Napajedla

Základní škola s kapacitou 810 žáků s jídelnou a družinou pro 150 dětí. Nabízíme národopisný, atletický a dyslektický kroužek. Vydáváme školní časopis Školní střela. Pořádáme dětské akce a výlety včetně sportovních a vědomostních soutěží. Poskytujeme výchovné …

1. ZŠ Napajedla

Základní škola pro 300 žáků se školní družinou. Pořádáme zahraniční poznávací zájezdy, sportovní dny, školy v přírodě a dny otevřených dveří. Nabízíme přírodovědný kroužek.

ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice

Provozujeme základní školu pro 540 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme výlety, besedy a školu v přírodě. Vydáváme časopis. Nabízíme sportovní, matematické, logopedické, divadelní, hudební a taneční kroužky. Zabýváme se enviromentální výchovou. Vyučujeme ...

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:30)

ZŠ praktická a speciální Otrokovice

Základní škola pro 114 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme pěvecký, sportovní, jazykový a výtvarný kroužek. Součástí školy je gymnastický sál, tělocvična a venkovní hřiště. Zajišťujeme asistenční služby pro žáky se závažnějším postižením, ...

ZŠ Slavičín - Malé Pole

Provozujeme základní školu pro 224 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme dramatický, výtvarný a anglický kroužek a výuku na flétnu.

ZŠ Slavičín - Vlára

Základní škola s kapacitou 800 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

ZŠ Slušovice

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, lyžařské výcviky, exkurze, floorbalové turnaje a sportovní soutěže. Navštěvujeme divadelní představení a koncerty. Účastníme se matematický, zeměpisných, chemickým a dějepisných …

ZŠ Neubuz

Základní škola pro 40 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ Trnava

Základní škola pro 150 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Velký Ořechov

Provozujeme základní školu pro 260 žáků s družinou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, sportovní a různé soutěže, tématické dny či olympiády. Nabízíme služby výchovného poradce.

ZŠ Jasenná

Základní škola pro 97 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Vizovice

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Vlachovice

Základní škola pro 250 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ Zlín, Dřevnická

Základní škola pro 1000 žáků s jídelnou, družinou a rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Pořádáme školy v přírodě, exkurze, sportovní dny, výlety za kulturou, pravidelné pečení vánočního cukroví nebo lyžařské kurzy.

ZŠ Komenského II, Zlín

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro 610 žáků s družinou. Škola provozuje odpolední výuku flétny, anglického jazyka, sborového zpěvu, keramiky nebo origami a tangrami. Trénují zde malí fotbalisté nebo roztleskávačky s mažoretkami. K ...

ZŠ Zlín, Kvítková

Základní škola pro 518 žáků se školní družinou a jídelnou a s rozšířenou výukou jazyků.

ZŠ Zlín, Slovenská

Základní škola pro 640 žáků se specializovanými dyslektickými třídami, logopedickou třídou, družinou a jídelnou. K dispozici je i sportovní areál.

ZŠ Zlín, Štefánikova

Základní škola pro 480 žáků s družinou. Nabídka různých zájmových kroužků.

ZŠ Emila Zátopka Zlín

Základní škola pro 620 žáků s rozšířenou výukou sportu zaměřenou na plavání, atletiku a hokej.

ZŠ Zlín, Křiby

Provozujeme základní školu pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme čtenářský, dyslektický, zdravotní, hudební, výtvarný či ekologický kroužek, výlety, tématické dny a sportovní i jiné soutěže. Nabízíme odborné pedagogicko-psychologické poradenství.

ZŠ Zlín, Okružní

Základní škola pro 1000 žáků s družinou a jídelnou. V areálu školy najdete dílny, cvičné kuchyňky, keramickou dílnu a tenisové kurty. Škola se účastní domácích i zahraničních vzdělávacích projektů a pořádá zájmové kroužky a kurzy.

ZŠ Zlín, třída Svobody

Základní škola pro 407 dětí s jídelnou, družinou a rozšířenou výukou hudební výchovy. Na škole působí školní psycholog.

ZŠ Zlín, Nová cesta

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Podporujeme mezinárodní projekt Ekoškola. Pořádáme matematické, ekologické, výtvarné a sportovní soutěže a také soutěž v psaní na počítači.

ZŠ Komenského I, Zlín

Základní škola pro 550 žáků s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, jídelnou a družinou. Poskytujeme poradenské služby.

ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín

Základní a pomocná škola pro 52 žáků se školní družinou a speciálním pedagogickým centrem. Zajištění kroužků v oblasti tance, počítačů, logopedie a výtvarné výchovy.

ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín

Provozujeme základní školu praktickou a speciální pro 67 žáků s přípravnou třídou a družinou. Naším cílem je připravit žáky pro praktický život, vybavit je dovednostmi a vědomostmi, které jim umožní úspěšnou integraci do života a společnosti. Vyučujeme žáky …

Montessori Zlín s.r.o.

Základní škola a mateřská škola Motýlek. Mateřská školka rozvíjí inteligenci dětí a uspokojuje jejich touhu po objevování pomocí pomůcek Montessori. Zahrnuje školičku (pro děti 18 měsíců až 3 roky). Zajišťujeme kroužek anglického jazyka, folklorní ...