Katastrální úřady

Katastrální pracoviště Zlín

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí. Schvalujeme změny pomístního názvosloví a změny hranic katastrálních území.

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů. Vykonáváme působnost ve věci vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku, převodu zemědělských a lesních ...