Katastrální úřady

Katastrální pracoviště Zlín

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí. Schvalujeme změny pomístního názvosloví a změny hranic katastrálních území.

Katastrální pracoviště Valašské Klobouky

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí. Schvalujeme změny pomístního názvosloví a změny hranic katastrálních území.

Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.