Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

InfoZlin.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Zlínský okres Zlín


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Zlín"Výkup lesů a lesních pozemků - www.lesy-vykup.cz - www.facebook.com/koupimelesy OTEVŘENO (nonstop)

Provádíme výkup lesů po celé ČR, na Slovensku vykupujeme lesy pouze v krajích Žilinský a Trenčianský. Jako zpracovatelé dřevní hmoty vykupujeme lesní pozemky. Možnost vykoupit lesy i s polem nebo loukou. Máme zájem o lesy listnaté i jehličnaté, vykupujeme i …

Valašské Klobouky, Josefa Valčíka 658 - +420 739 807 240

Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

Krajské vojenské velitelství Zlín ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Velitelství vykonává státní správu na území Zlínského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území.

Zlín, Štefánikova 167 + pobočky (13) - +420 973 458 801

Odbor cizinecké policie Zlínský kraj - www.policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Zlín, J. A. Bati 5637 + pobočky (160) - +420 974 661 829

Katastrální pracoviště Zlín - www.cuzk.cz

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí. Schvalujeme změny pomístního názvosloví a změny hranic katastrálních území.

Zlín, třída Tomáše Bati 1565 + pobočky (113) - +420 577 574 111

Krajský soud v Brně - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Zlín - Louky, Dlouhé díly 351 + pobočky (3) - +420 577 171 111, +420 577 172 121

Celní úřad pro Zlínský kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-zlinsky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Zlín, Zarámí 4463 + pobočky (16) - +420 577 054 200

Český statistický úřad - www.zlin.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Zlín, třída Tomáše Bati 1565 + pobočky (13) - +420 577 004 935

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Zlín, Zarámí 88 + pobočky (37) - +420 723 064 691 , +420 577 653 208

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Lípa 121 + pobočky (28) - +420 737 267 750 , +420 569 400 470

Okresní státní zastupitelství Zlín - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Zlín - Louky, Dlouhé díly 351 + pobočky (15) - +420 577 171 111, +420 577 172 171

OSSZ Zlín - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/zlinsky-kraj/ossz-zlin/ossz-zlin.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Zlín, třída Tomáše Bati 3792 - +420 577 041 111

Státní energetická inspekce - www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Zlín, třída Tomáše Bati 853 + pobočky (10) - +420 577 005 641

Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty - www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Luhačovice, Nádražní 318 + pobočky (38) - +420 577 119 626, +420 577 119 627

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Zlín - Louky, Dlouhé díly 351 + pobočky (75) - +420 577 222 580, +420 734 362 929

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Otrokovice, tř. Osvobození 1388 + pobočky (456) - +420 950 175 602, +420 950 175 603

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Zlín, třída Tomáše Bati 3792 + pobočky (13) - +420 577 690 468, +420 577 690 489

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Zlín, Lazy V 654 + pobočky (31) - +420 577 210 796

Finanční úřad pro Zlínský kraj - www.financnisprava.cz ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Zlín, třída Tomáše Bati 21 + pobočky (16) - +420 577 617 111

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Zlín, Zarámí 88 + pobočky (83) - +420 577 653 315, +420 577 653 611

Okresní soud ve Zlíně - portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx Brzy otevírá (07:30)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Zlín - Louky, Dlouhé díly 351 - +420 577 171 111