Policie

Odbor cizinecké policie Zlínský kraj

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Oddělení pobytových agend Zlín

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Policie ČR - Územní odbory Zlín

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Policie ČR - Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Zlín

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Zlín

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci policie Zlínského kraje.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Zlín

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Zlín

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Zlín

Služba pořádkové policie vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie a služební kynologie a hipologie.