Recyklace odpadů

MOJE ODPADKY

MOJE ODPADKY

Jsme kolektiv mladých lidí, kterým není lhostejné to, co po nich zůstane. Již několik let úspěšně pomáháme obcím a městům poprat se s odpadovým hospodářstvím, motivovat občany k větší ekologické uvědomělosti a snížit produkci netříděného odpadu na ...

80 kmUherčice 339

JELÍNEK - TRADING spol. s r.o.

Našimi hlavními obory jsou recyklace plastových odpadů, regranulace plastů a kompaundace, výroba kompaundů.

IMOS group s.r.o.

IMOS group s.r.o.

Nabídka prováděných prací: vodohospodářské stavby, pozemní stavitelství, inženýrské stavby, průmyslové stavby, stavby občanské vybavenosti, bezvýkopové technologie, demolice, nakládání s odpady, odpadové hospodářství, kontejnerová ...

JOMON, s.r.o.

Zpracování, výroba a prodej pryžového granulátu a obrusu recyklace pryže (pneumatik).

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

ADPe stavební s.r.o.

Zemní a výkopové práce: těžba zeminy, výkopy základů, výkopy inženýrských sítí, výkopy kanalizace, zářezy do svahů, svahování břehů, terénní úpravy rovinných a svažitých terénů, vybudování zpevněných ploch (hutnění). Zimní ...

Petr Sukup

Nabídka služeb v oblasti zpracování kovového odpadu a výkupu druhotných surovin.

REKAB CZ, s.r.o.

Recyklace odpadů a kabelů, likvidace strojních zařízení, hal či kotelen.

REMAQ, s.r.o.

Zpracováváme plastové odpady jako polypropylen, polyetylen a ostatní termoplasty.